Stipendije za srednjoškolce
Udruženje građana Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini
Kurs informatike
Kulturni centar Kralj Fahd
Basic kurs AutoCAD-a
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu
Izrada investicijskog plana
Poslovna učinkovitost d.o.o.
Stres menadžment i prevencija
Privredna komora kantona Sarajevo
Controlling sistem
MCB-Menadžment Centar Beograd
Scholarships
JoinEU-SEE>PENTA
CEO konferencija
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Deset navika za uspjeh
Centar za lično i profesionalno usavršavanje
Online kurs traženja posla
Institut za razvoj mladih KULT
Kurs za ljudskog detektora laži
UG Psihološko savjetovalište-Domino
Druga konferencija studenata pedagogije
Omladinski pedagoški centar Niš - OPC Niš
Konkurs za dodjelu stipendija
Francuska ambasada u Sarajevu
Fully funded Scholarship
Norwegian Government
Konverzacijski kurs engleskog jezika
Multicom d.o.o. - Centar za poslovnu edukaciju CPE