Obuka za CNC operatera
INTERA Tehnološki Park
MICROSOFT OFFICE PROJECT
NAKLADA MATE d.o.o.
Stručna obuka radnika za zanimanja u METALSKOM SEKTORU
WMTA Srbac - Centar za stručno obrazovanje odraslih
Fakultet za poslovne i finansijske studije
Univerzitet za poslovne studije
Stručne obuke u drvnom sektoru
Format - Centar za doedukaciju u proizvodnji namještaja
Stručne obuke u gastronomiji i ugostiteljstvu
GastroID - Centar za edukaciju u turizmu i ugostiteljstvu
Delft University of Technology, Amsterdam
Delft University of Technology
Visoka škola Logos centar
Visoka škola LOGOS CENTAR Mostar
Stipendije
HEMA FOUNDATION
University of Cambridge
University of Cambridge
Trening Centar ICBL-a
Innovation Center Banja Luka - ICBL
Škola stranih jezika STEP
Škola stranih jezika STEP
Cisco nastavni program
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Saarland University
Saarland Univeristy
Microsoft certifikacija
LED-Logosoft Edukacija
Master\'s Degree
European School of Economics ESE