Konkurs za dodjelu stipendija
Francuska ambasada u Sarajevu
Fully funded Scholarship
Norwegian Government
Kurs šivenja
Centar za edukaciju i istraživanje Nahla
Istraživanje tržišta
Privredna komora kantona Sarajevo
Konverzacijski kurs engleskog jezika
Multicom d.o.o. - Centar za poslovnu edukaciju CPE
Stipendije za praksu u Njemačkoj
Delegation der Deutschen Wirtschaft in BuH/ Predstavništvo njemačke privredne komore u BiH
Računalni operater
Edunova - Škola informatike i managementa
Bachelor, Master & PhD Scholarships for Students from Developing Countries
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)
Stručna obuka radnika za zanimanja u METALSKOM SEKTORU
WMTA Srbac - Centar za stručno obrazovanje odraslih
Stručne obuke u drvnom sektoru
Format - Centar za doedukaciju u proizvodnji namještaja
Delft University of Technology, Amsterdam
Delft University of Technology